Yang, Kun, Le-Ping Sun, You-Sheng Liang, Feng Wu, Wei Li, Jian-Feng Zhang, Yi-Xin Huang, De-Rong Hang, Song Liang, Robert Bergquist, and Xiao-Nong Zhou. 2013. “Schistosoma Japonicum Risk in Jiangsu Province, People’s Republic of China: Identification of a Spatio-Temporal Risk Pattern Along the Yangtze River”. Geospatial Health 8 (1), 133-42. https://doi.org/10.4081/gh.2013.61.