Li, Shi-Zhu, Ying-Jun Qian, Kun Yang, Qiang Wang, Hua-Ming Zhang, Jun Liu, Mu-Hua Chen, Xi-Bao Huang, Yin-Long Xu, Robert Bergquist, and Xiao-Nong Zhou. 2012. “Successful Outcome of an Integrated Strategy for the Reduction of Schistosomiasis Transmission in an Endemically Complex Area”. Geospatial Health 6 (2), 215-20. https://doi.org/10.4081/gh.2012.139.